U bent hier

Ultima Quick

Het ecologische alternatief voor glyfosaat!

Pelargonzuur, dé ecologische onkruidbestrijder

Pelargonzuur is een organisch vetzuur van plantaardige of dierlijke oorsprong. Pelargonzuur is van nature aanwezig in tal van planten en dierlijk weefsel. Wanneer het vetzuur in contact komt met plantencellen, beschadigt dit het membraan waardoor de inhoud van de cel naar buiten lekt en de plant snel uitdroogt. De plant verschrompelt onmiddellijk. Pelargonzuur is een contactmiddel en wordt niet binnen de plant getransporteerd. Daarom is het belangrijk om bij toepassing de plant volledig nat te spuiten.  Pelargonzuur is totaal biologisch degradeerbaar. De afbraak geschiedt in een aantal dagen, waarbij zuurstof, waterstof en koolstoffen als reststoffen in de bodem achterblijven.

Aan de slag

Wanneer toepassen?

  • De planten droog zijn en het 3 à 4 uur na toepassing droog blijft
  • De temperatuur boven 8°C is
  • Hoe meer zonlicht, hoe sneller het resultaat
  • Bestrijd het onkruid wanneer het slechts een vuist groot is en herhaal na een aantal weken als het onkruid terugkomt om het uit te putten.
  • Besproei de planten die je wil bestrijden goed en volledig. Ultima Quick is een contactmiddel, enkel de planten en plantendelen die je raakt worden bestreden.
  • 2 dagen na de behandeling is zaaien en planten mogelijk

Hoeveel Ultima Quick heb je nodig?

hoeveel_ultima_quick_nodig.png

Besproei enkel de planten die je wil bestrijden
Het heeft geen zin de bodem te besproeien, het product breekt snel en volledig af in de bodem. Alle planten die je besproeit, worden bestreden. Ultima Quick is een totaalherbicide. Houterige delen van een plant nemen het product niet op, dus kan je onder struiken onkruid bestrijden zolang je de groene delen van de struik niet raakt. Bij moeilijke onkruiden (zoals bijvoorbeeld kattenstaart en zevenblad) de behandeling herhalen.

Kant en klaar of concentraat?
Kant en klaar is handig voor kleinere oppervlakten, gewoon in de rugsproeier gieten en toepassen. De concentraat is onmisbaar voor grote oppervlakten. Verdunnen tot de juiste dosering met de maatbeker in de sluitdop en u kunt aan de slag.

verdunnen_ultima_quick.png

Quick Spray: direct aan de slag

Ultima Quick Spray 750 ml

ultima_quick_spray_750ml_2d.png

Ultima Quick Spray 2,5 L

ultima_quick_spray_25l_2d.png

Ultima Quick Spray 5 L

ultima_quick_5l_2d.png

Concentraat: verdunnen met water tot een sproeioplossing

Ultima Quick 850 ml

ultima_quick_850ml_be_2d_web.png

Ultima Quick 1,7L

ultima_quick_1700ml_2d_web.png

Ultima Quick 2,5L

ultima_quick_25l_2d_web.png

Veelgestelde vragen

Is Ultima Quick schadelijk voor de bodem en het bodemleven?
Neen, Ultima Quick wordt enkel opgenomen door de planten en droogt deze uit. Wat op de grond terecht komt wordt heel snel ontbonden in componenten die in de natuur voorkomen zonder schade toe te brengen aan bodem of bodemleven. Dit in tegenstelling tot producten zoals bleekwater en zout die zware schade toebrengen aan bodem en bodemleven.

Is een hoog geconcentreerde onkruidbestrijder doeltreffender en krachtiger?
Neen, hoge concentratie (bv 500g/L) staat niet noodzakelijk gelijk aan krachtiger product, het moet gewoon meer worden verdund met water. Neem even de moeite om de prijs van de verpakkingen te delen door het aantal aangegeven m² (pleksgewijze behandeling) om te weten wat de behandeling per m² kost.

Wanneer mogen huisdieren terug worden toegelaten op behandelde plekken?
Zodra de vloeistof is opgedroogd kunnen huisdieren zonder gevaar terug in de behandelde zones.

Kan Ultima Quick worden toegepast in de moestuin?
Ja, Ultima Quick kan worden gebruikt in de moestuin om de grond onkruidvrij te maken voorafgaand aan het planten en zaaien. Na 2 dagen kan er zonder risico worden geplant en gezaaid. Ook om de onbeteelde rijen en paadjes onkruidvrij te houden kan Ultima Quick worden ingezet. Gebruik dan een spuitkap.

Hoe groot onkruid aanpakken?
Hiervoor best in 2 stappen te werk gaan: eerst het grote onkruid maaien en daarna het onkruid dat terug opschiet bestrijden met Ultima Quick.

Kan onkruid in het gazon worden bestreden met Ultima Quick?
Ultima Quick is een totaalherbicide dat zowel het onkruid als je gazon zal afdoden. Pleksgewijze onkruidbestrijding in je gazon zal bruine plekken veroorzaken.

Kan Ultima Quick gebruikt worden om mos te bestrijden?
Ja, in tegenstelling tot glyfosaat kan je met Ultima Quick mossen en algen bestrijden. I.v.m. gazon geldt dezelfde opmerking als voor ander onkruid in gazon (zie hierboven): Ultima Quick is een totaalherbicide dat zowel mos als je gazon zal afdoden.

Kan Ultima Quick worden gebruikt in de voorbereiding om een gazon opnieuw aan te leggen?
Ja, maai eerst het gazon kort alvorens te besproeien met Ultima Quick (dosering, zie volledig bedekt met onkruid). 1 of 2 dagen later het verdroogde gazon frezen. Aansluitend kan er opnieuw worden gezaaid of matten worden gelegd.

Zoekveld