U bent hier

Stap voor stap een nieuw gazon

een gazon aanleggen in 4 stappen

Het aanleggen van een gazon is meestal één van de laatste werkzaamheden na de bouw of renovatie van een nieuwe woonst. Vooraleer het zo ver is, is de grond vaak intensief betreden. Hierdoor is de bodem flink samengedrukt en is het bodemleven grotendeels verdwenen. Voorbereidende werkzaamheden zijn dan ook van wezenlijk belang, wil men een mooi gazon bekomen.

Stap 1: structuurverbetering

Onder structuurverbetering wordt vaak verkeerdelijk enkel bodembewerking verstaan. Duurzame structuurverbetering is echter veel meer dan dat. Indien er op grotere dieptes ondoordringbare grondlagen voorkomen, is dat bij de aanleg van het gazon de enige kans om deze te breken. Daarnaast zorgt te weinig humus voor harde bodems met te weinig poriën. Hierdoor dringen wortels moeilijk in de bodem door en kan het neerslagwater moeilijk wegvloeien. Een ideale tuingrond is kruimelig waardoor je een kluit door een zachte druk in verschillende stukjes kunt breken.

Stap 2: de zuurgraad regelen

Als de pH te laag is, dus de grond te zuur is, is het evenwicht in de bodem verstoord en treden tal van problemen op: 

  • geremde opname van tal van voedingsstoffen 
  • mosvorming 
  • achteruitgang van de bodemstructuur 
  • te lage activiteit van het bodemleven 

De optimale pH van een gazon ligt tussen 6,0 en 7,0.

Stap 3. Inzaaien of graszoden leggen

Het grote voordeel van graszoden is dat binnen één dag een mooi gazon kan worden aangelegd. Het gazon is vrij van onkruid en snel te betreden. Intensieve betreding is echter de eerste twee tot drie weken wel af te raden. In deze periode gaat de graszode zich namelijk wortelen in de bodem. 

Bij het gebruik van graszaad moet rekening gehouden worden met de kiemperiode van het graszaad. Een lage bodemtemperatuur betekent dat het langer duurt voordat het graszaad opkomt.

Stap 4: bemesten

Zowel bij het leggen van grasmatten als bij de inzaai is een snelle en diepe inworteling noodzakelijk voor een geslaagde aanleg. ECOstyle Gazon ECO+ is een 100% natuurlijke gazonmeststof, die speciaal voor het gazon ontwikkeld werd. Hij bevat alle voedingsstoffen voor het gazon in de juiste verhoudingen en geeft minimaal 4 maanden voeding. Aan de meststof werden protozoa en mycorrhizae toegevoegd. Deze unieke, natuurlijke schimmels activeren het bodemleven direct na het uitstrooien en vergroten zo het wortelbereik. 

Zoekveld