U bent hier

Ultima Quick totaal onkruidbestrijder

Ideaal voor grotere oppervlakten
Voor de bestrijding van onkruid, grassen en mossen
Snel en doeltreffend: binnen de 3 uur zichtbaar resultaat
Wordt snel afgebroken in de bodem

Met Ultima Quick biedt ECOstyle op basis van meer dan 20 jaar ervaring een assortiment topproducten aan.

Productspecificaties 

Totale onkruidverdelger voor de behandeling van niet verharde permanent onbeteelde terreinen. Kan ook worden toegepast onder sierbomen en -heesters.

Gebruiksaanwijzing

TOEPASSING

Goed schudden voor gebruik. Gebruik voor de toepassing een sproeier en geen gieter. Het product rechtstreeks in het sproeitoestel gieten en dan toepassen. Enkel een bespuiting uitvoeren waar het onkruid voorkomt.

Bespuit het onkruid in zijn geheel, maar voorkom dat het middel van het onkruid afdruipt. Behandel plant per plant door van op 50 cm afstand het onkruid te bespuiten. Bij voorkeur toepassen bij groeizaam weer, zoals hogere temperaturen en voldoende zon: optimaal resultaat wanneer er vier uren na de toepassing geen neerslag valt.

Ultima Quick totaal onkruidbestrijder heeft geen nawerking in de bodem. Reeds vanaf 2 dagen na behandeling kan er geplant of gezaaid worden. Bij moeilijke onkruiden en grassen indien nodig opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Ultima Quick totaal onkruidbestrijder wordt geabsorbeerd door bladeren en groene stengels. Vermijd daarom overwaaien van het product naar bladeren, takken en onverhoute bast van planten die behouden moeten blijven.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Om in water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 10 meter rond oppervlaktewater niet sproeien

DOSERING

Doe 85 ml in de sproeier en vul aan tot 500 ml oplossing (85 ml Ultima Quick + 415 ml water = 500 ml sproeistof voor 5 m² oppervlakte volledig begroeid met onkruid). Maximum 4 toepassingen per jaar met een interval van 30 dagen.

Inhoud

VERPAKKING

Fles uit 100% recycleerbaar polyetheen:

  • 850 ml voor 50 m² volledig begroeid met onkruid
  • 850 ml voor 150 m2 pleksgewijze behandeling van onkruid.

SAMENSTELLING

186,7 g/l pelargonzuur

ERKENNINGSNUMMER

10758G/B 

Gebruik gewasbescherming veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Zoekveld

Ook interessant