U bent hier

Ultima Quick Spray

razendsnelle onkruidbestrijder
voor oprit, pad en terras
zonder glyfosaat
directe bladwerking

Productspecificaties

Totale onkruidverdelger voor de behandeling van paden, oprijlanen, terrassen en niet verharde permanent onbeteelde terreinen. 

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING

Goed schudden voor gebruik. Enkel een bespuiting uitvoeren waar het onkruid voorkomt. Bespuit het onkruid in zijn geheel, maar voorkom dat het middel van het onkruid afdruipt. Behandel plant per plant door van op 50 cm afstand het onkruid te bespuiten wanneer het in een jong stadium en in volle groei is.

Bij voorkeur toepassen bij groeizaam weer, zoals hogere temperaturen en voldoende zon: optimaal resultaat wanneer er vier uren na de toepassing geen neerslag valt.

Ultima Quick Spray heeft geen nawerking in de bodem. Reeds vanaf 2 dagen na behandeling kan er geplant of gezaaid worden. Bij moeilijke onkruiden en grassen indien nodig opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Aangezien Ultima Quick alle groene plantendelen doodt mogen de bladeren van tuinplanten niet geraakt worden met het middel.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid.

Om in water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone van 10 meter rond oppervlaktewater niet sproeien.

DOSERING

Max 100 ml product voor de behandeling van 1 m² volledig bedekt met onkruid of mos. Met 750 ml kan je dus 7,5 m² volledig bedekt met onkruid behandelen.

Maximum 8 toepassingen per jaar met een interval van 21 dagen.

 

SAMENSTELLING

31,02g/L pelargonzuur

 

ERKENNINGSNUMMER

9574G/B

Gebruik gewasbescherming veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Inhoud

VERPAKKING

Fles uit 100% recycleerbaar polyetheen :

  • 750 ml voor 7,5 m² volledig begroeid met onkruid 
  • 750 ml voor 22,5 m2 pleksgewijze behandeling van onkruid. 

Zoekveld

Ook interessant