U bent hier

Buxusmotval

voorkomt, signaleert en beschermt, zonder gif
Sterke aantrekkingskracht
Voorkomt de voortplanting
Beschermt de buxus het hele seizoen

Bestrijding van de buxusmot

De buxusmot behoort tot de meest gevreesde tuinplagen. De kleine rups overwintert in een spinsel binnenin de buxus. In het vroege voorjaar beginnen ze hun vraattocht. De rupsen worden circa 4 cm lang. Na verloop van tijd verpopt de rups en ontwikkelt zich tot een vlinder (de buxusmot). De buxusmot kent 2 tot 3 generaties per jaar.

De buxusmotval signaleert en vangt de mannetjes van de buxusmot en beschermt zo de waardevolle buxus tegen vraatschade. De val bevat een feromoon (lokstof) dat in de natuur door de vrouwtjesmot wordt verspreid. Het lokt de mannetjes in de val, waar ze op de lijmplaat blijven kleven. De vrouwtjesmotten kunnen hierdoor niet bevrucht worden, ze leggen geen eieren waaruit de vraatzuchtige rupsen zich ontwikkelen; de voortplanting wordt verstoord.

De buxusmotval werkt preventief zonder insecticiden en is de ideale aanvulling op de andere ecologische bestrijdingsmiddelen van ECOstyle. Hij signaleert de aanwezigheid van de buxusmot. Zo weet je wanneer je het best start met de bestrijding van de rupsen met aaltjes tegen de buxusmot of Pyrethro-Pur Spray. Ook vermindert de val het aantal buxusmotten aanzienlijk. De val beschermt het hele seizoen tot 10 meter rond de buxus.

  

Gebruiksaanwijzing

PLAATSING

Neem het feromoontablet uit de beschermende verpakking en bevestig deze aan de ophangdraad. Voorkom aanraking van het tablet met blote handen om geurverwarring te vermijden!

Steek de draad van binnen naar buiten, door de perforatie in het dakje van de val. Zet de val in elkaar en schuif de opengevouwen lijmplaat in de val. Plaats de val vanaf begin mei in de directe nabijheid van de buxus.

Controleer de val regelmatig en verwissel de lijmplaat als deze vol met motten zit. Vervang het feromoontablet begin augustus, wanneer de tweede generatie buxusmotten verschijnt. De val beschermt zo het hele seizoen tot 10 meter rond de buxus

 

TOEPASSINGSPERIODE

Om de buxusmot en haar rupsen succesvol te bestrijden gebruik je best de buxusmotval in combinatie met aaltjes tegen de buxusmot, een natuurlijke vijand waarmee je de rupsenplaag op een biologisch verantwoorde wijze bestrijdt.

Bestrijd de rupsen met aaltjes wanneer je ze waarneemt: meestal is dit in maart-april en in juli-augustus. Wanneer de buxusmot uitvliegt (mei-juni en augustus-september) zet je de buxusmotval in om de mannetjesmotten te lokken en te vangen. 

Inhoud

VERPAKKING

De verpakking bevat :

  •  1 deltaval
  •  2 feromoontabletten
  •  4 lijmplaten
  • 1 ophangdraad

HOUDBAARHEID

Bewaar het nog niet gebruikte feromoontablet in de beschermende verpakking op een koele plaats, bij voorkeur in de koelkast. 

Zoekveld