U bent hier

Ultima PRO, ecologisch verantwoord voor elke tuinaannemer

Ultima PRO is een niet-selectief contactmiddel met systemische werking. De werkzame stof pelargonzuur is een vetzuur. Door contact met vetzuren beschadigen membranen van plantencellen waardoor de inhoud naar buiten lekt en de plant uitdroogt. De werkzame stof maleïnehydrazide (MH) is een kiemremmer en stopt hergroei.

‘Ecologisch bewustzijn’

Onkruid bestrijden, is een veelvoudige klus in de tuinaanleg. Tuinaannemer Harry Van Lint werkt bijna een jaar met Ultima PRO. ‘Het werkt snel en efficiënt. Wat voor mij van belang is dat het een ecologisch product is. We moeten aan de toekomst van de natuur denken.’

‘Het is een keuze die je maakt. Ik werk intussen 25 jaar in de sector en werk vandaag alleen met overtuigende producten die de natuur bevorderen in plaats van schade te berokkenen. Het product Ultima PRO is duurder, maar ik vind dat je moet rekening met de generatie die na jou komt.’

De tuinonderhoudsman gebruikt Ultima PRO voor in de siertuin, op terrassen en op opritten en paden. ‘Ik raad altijd aan om wanneer het onkruid nog jong is, het te behandelen. Zo werkt onkruidbestrijding perfect. Wanneer het volledig in blad staat, is het eigenlijk al te laat. Weten wanneer, hoe en waarom je een product gebruikt, is van het grootste belang in onze sector.’

Snelle werking

Tuinaannemer Ronny Uleneers uit Peer werkt intussen ook al twee jaar met Ultima PRO. ‘We werken er frequent mee in het onderhoud van particuliere tuinen. Uiteraard pakken we zo heel wat verschillende onkruiden aan zoals veldkers, grassen en zevenblad. Het garandeert een snelle werking, ook op de moeilijke onkruiden en vooral ook op mos op klinkers. Onze leverancier raadde aan Ultima PRO ook op korstmossen te proberen.

Efficiënt op moeilijke onkruiden

Tim Versaen van Groener uit Grimbergen past Ultima PRO onder meer toe op het één hectare grote terrein van Kellogg’s in Mechelen, onderhoudsvriendelijk
aangelegd met bodembedekkers en heesters. ‘We zijn afgestapt van de chemische onkruidbestrijders nadat we de milieuvriendelijke onkruidbestrijder via onze
leverancier ontdekten’, licht tuinaannemer Tim Versaen toe.

‘Ook onze klanten zijn zich meer bewust van ecologische producten die minder schadelijk zijn voor het milieu.’ Uiteraard is ook de efficiëntie van het product van belang. ‘We merken dat het ook de moeilijke onkruiden zoals distels op het Kellogg’s-terrein aanpakt.’

Zoekveld