U bent hier

Gebreksziekten

en ECOstyle oplossingen

Een gebreksziekte is een ziekte die het gevolg is van een voedingstekort. Bij planten ontstaat een gebreksziekte wanneer sommige voedingstoffen onvoldoende in de bodem voorkomen.
Daardoor kan het nodig zijn om gebruik te maken van enkelvoudige meststoffen om voedingstekorten teniet te doen en daardoor gebreksziekten te voorkomen of te verhelpen.

Idealiter is het om eerst een bodemanalyse uit te voeren om een exact beeld van de samenstelling van de bodem te krijgen.

Voedingselementen onderzocht

De zuurtegraad in onze tuinen blijft erg hoog liggen. Dat komt door de onnodige bekalking. We nemen ook de voedingselementen even op de korrel.

  • Zuurtegraad: Vooral te hoog bij gazons. Dat komt vaak door de bekalking om mos te bestrijden. Vaak denkt men verkeerdelijk dat het om te zure grond gaat en slaan ze aan het bekalken. Maar ongeacht de grond groeit mos op alle kale plekken. Ook bij siertuinen ligt de zuurtegraad erg hoog.
  • Organische stof: Te laag bij gazons, te wijten door het vele maaisel dat wordt afgevoerd. Bij siertuin ligt het percentage organische stof aan de hoge kant.
  • Fosfaat: Hier geldt over de hele tuin in vele gevallen geen gebrek. Er kan dus zeker op deze bemesting bespaard worden.
  • Stikstof: Een gebrek kan leiden tot schimmels in het gazon zoals rooddraad, roest en dollarspot.  
  • Kali: In de ene tuin een hoog reserve, in de andere een laag reserve. Vooral de groentetuinen zitten boven de streefzone.
  • Magnesium: Een grote reserve bij bestaande tuinen siertuinen. Bij gazons eerder aan de lage kant. De reserve in zandige bodems is veel lager dan die van zware zandleem –of leemgronden.
  • Calcium: De reserve in de meeste bestaande tuinen is hoger dan normaal. Hoge calciumgehaltes komen vooral voor in de Vlaamse zandstreek.

Om de tekorten aan stikstof, fosfaat, kalium of calcium in de bodem aan te vullen heeft ECOstyle de OpMaat-meststoffen (respectievelijk N,P,K of Kalk) ontwikkeld. Omdat tekorten in de bodem vaak gepaard gaan met andere bodemgerelateerde problemen zijn micro-organismen aan de meststoffen toegevoegd.

Stikstofgebrek
Stikstofgebrek (N)

Te herkennen aan:
Geelverkleuring van de oude delen van de plant.

ECOstyle oplossing:
Bemesten met OpMaat N11 of één van de Myco-meststoffen.

Fosfaatgebrek
Fosfaatgebrek (P)

Te herkennen aan:
Dwerggroei, donkerverkleuring en afsterving (necrose) in toevallige delen van het blad.

ECOstyle oplossing:
Bemesten met OpMaat P10 of één van de Myco-meststoffen.

Kaliumgebrek
Kaliumgebrek (K)

Te herkennen aan:
Specifiek afsterven van de rand van het blad.

ECOstyle oplossing:
Bemesten met OpMaat K15 of één van de Myco-meststoffen.

Calciumgebrek (Ca)

Te herkennen aan:
Afsterven van de uiterste punt van het blad.

ECOstyle oplossing:
Bemesten met OpMaat-Kalk.
Let op: bij zuurminnende planten halve dosering toepassen

Gebreksverschijnselenkaart

Voor het gemak hebben wij een kaart ontwikkeld met daarop alle gebreksverschijnselen op een rijtje. Handig om als naslagwerk mee te nemen op de tablet of telefoon. Herken zo makkelijk alle gebreksverschijnselen die u tijdens uw werk tegenkomt.

OpMaat-meststoffen

Onze OpMaat-meststoffen zijn speciaal ontwikkeld om de tekorten aan stikstof, fosfaat, kalium of calcium in de bodem aan te vullen. Deze meststoffen zijn daarom goed in te zetten bij lastig te herkennen gebreksziekten. Omdat tekorten in de bodem vaak gepaard gaan met andere bodemgerelateerde problemen zijn micro-organismen zoals Mycorhizzae aan onze meststoffen toegevoegd.

Zoekveld