U bent hier

PT-mix

PT-mix

Maakt organisch en mineraal gebonden fosfaten vrij en opneembaar voor de plant
Besparing op minerale fosfaat bemesting (elders in te zetten)
Betere groei in tijden van droogte door betere wortelontwikkeling
Betere beschikbaarheid van organisch en mineraal gebonden fosfaten
Waarom PT-MIX toepassen?

Regelgeving bepaalt dat er steeds minder fosfaathoudende meststoffen gebruikt mogen worden. Veel bodems zijn inmiddels verzadigd met fosfaten, maar deze fosfaten zijn niet beschikbaar voor de plant omdat ze gebonden zijn aan mineralen. De Bacillus soorten in PT-MIX zijn in staat om de mineraal gebonden fosfaten weer voor de plant beschikbaar te maken. Hierdoor kan bij een lagere fosfaat-gift nog steeds een rendabele opbrengst worden behaald. Uit praktijkproeven is gebleken dat gewassen ook beter bestand zijn tegen aanhoudende droogte.

PT-mix

PT-MIX is een mengsel van verschillende Bacillus soorten. De Bacillus soorten in PT-MIX hebben de bijzondere eigenschap om fosfaten vrij te maken die voor planten normaal gesproken niet beschikbaar zijn. Het toedienen van PT-MIX vlak voor, tijdens of na het inzaaien of poten van het gewas zorgt ervoor dat de snel groeiende jonge plant over voldoende fosfaten kan beschikken. Hierdoor ontwikkelt de plant meer wortels en hiervan profiteert het gewas de rest van het seizoen door betere voedsel- en wateropname. Bacteriën uit de groep Bacillus zijn in staat om overlevingsstructuren te maken (sporen) waardoor een lange houdbaarheid kan worden gegarandeerd.

Proef 2017 PCFruit

Herinplant Jonagold

Plandatum maart 2017
Datum foto juni 2017

Links bemest met PT-mix, rechts een standaard bemesting.

ptmix.png

Productspecificaties

Samenstelling:
Bacillus soorten 5,0 x 109 kiemen/g

Formulering:
vloeibaar

Adviesdosering:
1 liter per hectare (1013 bacteriën/ha)

Verpakking:
5 liter

Toepassing en combinatie met chemische middelen
PT-MIX kan vlak voor toepassing gemengd worden met vloeibare meststoffen. De Bacillus soorten in PT-MIX ondervinden ook geen nadelige invloeden van fungicide en/of insecticide. PT-MIX wordt aangebracht aan het begin van het seizoen vlak voor, tijdens of na het inzaaien van het gewas.

derogatienummer EM735.A

Handige product downloads

Zoekveld

Ook interessant