U bent hier

Onkruid bestrijden: waar mag het nog?

Wie pesticiden gebruikt voor het onderhoud van terreinen, moet de gebruiksgegevens bijhouden, verzameld per gebruiksjaar, voor een periode van 5 jaar. De bij te houden gebruiksgegevens: plaats van het gebruik, de productnaam, toelatingsnummer, de hoeveelheid en het afwijkingsnummer (voor openbare diensten)

Pesticiden wel toegelaten

Het gebruik van pesticiden is toegelaten in particuliere tuinen. Let op: het gebruik is verboden op de stoep voor een woning.
Voor private sportterreinen, private recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen groter dan 200 vierkante meter geldt een minimumgebruik.

Pesticidenverbod

Voor openbare diensten geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van pesticiden op terreinen. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden als de beheerder of het openbaar bestuur een afwijking van het verbod gekregen heeft.
Het verbod geldt voor openbare besturen, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.
Ook binnen een zone van minstens 6 meter langs een waterloop, is het verboden om pesticiden te gebruiken. Idem geldt voor een zone waar grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater.

Ultima PRO, een oplossing met organische vetzuren bestrijdt onkruid, mos en algen en voorkomt hergroei. Ultima PRO zonder glyfosaat mag in particuliere tuinen toegepast worden, maar niet meer op openbare domeinen ingezet worden om het onkruid te bestrijden.

Zoekveld