U bent hier

Organische bemesting

De bodem als basis
Organische kringloop

In de natuur spelen zeer veel processen een rol. Er is sprake van een organische kringloop.

De natuurlijke kringloop bestaat op hoofdlijnen uit:

  • Bladafval in de herfst.
  • Omzetting door micro-organismen van organisch materiaal in humus.
  • Humus wordt omgezet voor de plant belangrijke voedingselementen.
  • Natuurlijke plantenvoeding.
  • Op gezonde wijze groeien en bloeien van planten, bomen en struiken.

Het in stand houden en versterken van deze organische kringloop vormt de basis voor al onze producten.

Waarom 100% organisch?

Door de inzet van natuurlijke meststoffen en bodemverbeteraars worden natuurlijke processen in de tuin niet verstoord. 100% natuurlijke meststoffen voeden niet alleen de plant maar ook het bodemleven. Hierdoor ontstaat er een rijk bodemleven en zullen de planten zichtbaar vitaler en weerbaarder worden. Bedenk, dat ziekten en plagen symptomen zijn van zwak gewas, maar niet de oorzaak hiervan!

Bij organische bemesting en bodemverbetering wordt dan ook de nadruk gelegd op preventieve gewasbescherming. Dit betekent, dat de weerstand tegen ziekten en plagen op natuurlijke manier wordt verhoogd door natuurlijke bemesting, het stimuleren & enten van een rijk bodemleven en natuurlijke plantversterkers. En iedere hovenier of groenvoorziener zoekt een meststof die zorgt voor weinig tot geen uitval en dus minder inboet en lagere kosten.

Een rijk bodemleven

De Mycorrhizaschimmel vormt al miljoen jaren een link tussen de bodem en de plant. Ze zorgen ervoor dat voedingsstoffen kunnen uitgewisseld worden. Voor elke aanplant zijn ze broodnodig.

Verschillende soorten meststoffen

Iedere plant, boom of struik moet op het juiste tijdstip over voldoende voedingsstoffen kunnen beschikken. Belangrijk is dat deze stoffen in de goede verhouding opgenomen kunnen worden (niet teveel, maar ook niet te weinig). Tekorten aan voedingsstoffen kunnen door een goede bemesting aangevuld worden.

Meststoffen zijn in te delen in drie soorten:
1. Organische meststoffen (100% natuurlijke meststoffen)
2. Kunstmeststoffen (al dan niet voorzien van een coating)
3. Organisch-minerale meststoffen (mix van organische en kunstmeststoffen)

100% organische meststoffen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit 100% natuurlijke, organische grondstoffen (van plantaardige of dierlijke oorsprong). Natuureigen ingrediënten, die door het bodemleven worden omgezet tot opneembare voeding voor de plant. Het bodemleven is een belangrijke schakel tussen de bodem en de plant.

Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Door het bodemleven worden voedingselementen geleidelijk ter beschikking gesteld, waardoor de kans op overbemesting nihil is. Organische meststoffen hebben een meervoudige werking. De bodem, het bodemleven en de plantengroei worden in vele opzichten gunstig beïnvloed. Het evenwicht wordt niet verstoord maar juist versterkt.

Organisch-minerale meststoffen

Organisch-minerale meststoffen zijn gecombineerde meststoffen (organisch en kunstmest). We noemen deze samengestelde meststof organisch tot een verhouding van 60% organisch en 40% kunstmest. Zodra het percentage organisch lager wordt, dan mag het geen organische meststof meer heten. Het nadeel van organisch- minerale meststoffen, in tegenstelling tot de 100% organische meststoffen, is dat er hier wel uitspoeling van voedingsstoffen optreedt. Daarnaast vormt deze meststof ook nauwelijks een stimulans voor het bodemleven.   Door de combinatie met chemische ingrediënten worden dus bepaalde positieve elementen van de organische meststoffen teniet gedaan.

Kunstmeststoffen

Kunstmeststoffen zijn synthetische stoffen die chemisch geproduceerd worden. Het zijn zouten die snel oplossen in water. Bij opname van water wordt de plant zo ook gedwongen de voeding op te nemen. Dit gebeurt vaak niet in de juiste verhoudingen, waardoor dit een negatief effect kan hebben op de plant. Er ontstaat een geforceerde groei, waardoor de plant minder weerbaar wordt en vatbaarder voor ziekten en plagen. Daarnaast kan kunstmest zorgen voor verbranding van gazon en bladeren tijdens zonnig weer.
Kunstmest kan snel uitspoelen waardoor het effect van tijdelijke aard is en de planten niet langdurig voeding tot hun beschikking hebben. Daarnaast zijn de vele zouten in de kunstmeststoffen slecht voor het bodemleven.

Gecoate kunstmeststoffen:
Het enige verschil met gewone kunstmeststoffen is dat de coating ervoor zorgt dat voedingstoffen trager en over een langere periode afgegeven worden. Hierdoor werken deze meststoffen langer, maar wederom stimuleren zij het bodemleven niet.

Optimaal bemestingsschema

gazon_pro.png

siertuin_pro.png

handelaars_ecopro-2_07.png

handelaars_ecopro-2_08.png

Gebreksziekten

Het kan soms best lastig zijn om gebreksverschijnselen bij planten te herkennen. Zo leidt een tekort aan kalium tot kleinere planten, de randen van bladeren kleuren geel, later bruin. En verkleuren de oude delen van de plant bij een stikstoftekort. Om het probleem goed op te lossen is een juiste diagnose noodzakelijk.

 

De 5 organische meststoffen met toevoeging van mycorrhizae:

Myco-Gazon als onderhoudsbemesting
Myco-Sedum voor aanleg en onderhoud van groendaken
Myco-Siertuin voor aanplant en onderhoud van een bloeiende siertuin
Myco-Rodo voor zuurminnende planten
Myco-Haag voor aanplant en onderhoud van hagen

 

Zoekveld