U bent hier

Insecten

Op natuurlijke manier insecten bestrijden

Insecten kunnen op verschillende manier bestreden worden en vormen vaak een terugkerend probleem. De luchtvochtigheid en temperatuur zorgen ervoor dat insecten zich razendsnel voort kunnen planten. En ondanks het inzetten van natuurlijke vijanden en zorgen voor weerbare planten, blijft het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk. 

Omdat het gebruik van chemische middelen steeds meer aan banden wordt gelegd, wordt het inzetten van alternatieven zoals natuurlijke middelen steeds belangrijker.

Natuurlijke vijanden

Meer en meer worden er bij de bestrijding van insecten natuurlijke vijanden ingezet. Te denken valt aan roofmijten, roofwantsen en roofkevers. Zij prikken de schadelijke insecten aan en zuigen deze leeg en eten ze op. 

Sluipwespen zijn parasieten die hun eitjes leggen in de larven van de bladluizen of wittevlieg. Deze larven eten hun gastheer vervolgens van binnenuit op. Zo kunnen natuurlijke vijanden een duidelijk plaats hebben in de geïntegreerde gewasbescherming en een goede aanvulling bij de bestrijding van insectenplagen.

Schadelijke insecten

Ondanks een goede verzorging en onderhoud kan een siertuin te maken hebben met schadelijke insecten zoals bladluizen bij rozen of mijten bij allerlei sierplanten.

Onze oplossingen

Zowel in tuinen als in kassen komen insectenplagen voor. De voornaamste insectenplagen zijn: spint, witte vlieg, dopluis, trips, rupsen en motvlinders.

Om deze insecten te kunnen bestrijden hebben wij 2 natuurlijke insecticiden in ons assortiment. Raptol en Promanal High Performance.

Raptol insecticide
Raptol

Natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen de belangrijkste insecten in de land- en tuinbouw. Het is zeer effectief tegen volwassen insecten, larven en eieren van de bladluis, spint, trips, wittevlieg, wol-, dop- en schildluis.

Promanal High Performance
Promanal High Performance
  • Effectief tegen eieren van spint.
  • Toegelaten in de biologische land- en tuinbouw
  • Effectieve bestrijding van wintereieren voor een vroegtijdige aanpak van spint
  • Nagenoeg geen resistentie mogelijk
  • 100% residu-vrij
  • Paraffineolie van farmaceutische kwaliteit

Zoekveld