U bent hier

Mycorrhizae

De voordelen van deze unieke schimmel

Een bijzondere groep schimmels in de bodem zijn mycorrhizae. Zij vormen al miljoenen jaren als het ware een link tussen bodem en plant. Mycorrhizae groeien in en rondom de wortel van de plant zodat voedingsstoffen uitgewisseld kunnen worden. De voordelen van mycorrhizae: meer wortels, bloemen en vruchten en een betere droogtebestendigheid en weerstand tegen ziektes.

De mycorrhizae zijn toegevoegd aan de 100% organische Myco-meststoffen, in te zetten bij aanleg en onderhoud van gazon, siertuin, daktuin, zuurminnende planten en hagen en bomen.

Mycorrhiza betekent letterlijk schimmelwortel – mykós is Grieks voor schimmel en riza is Grieks voor wortel.  Naar schatting leeft zelfs tachtig procent van de planten op aarde samen met mycorrhiza wat wel aangeeft dat deze interactie voor beide partners erg belangrijk is. De schimmels vormen een soort natuurlijke verlenging van het wortelstelsel waardoor planten de grond efficiënter kunnen koloniseren en zowel voedingsstoffen als water beter op kunnen nemen.

Hoe werken mycorrhizae?

Het functioneren van de plantenwortel en daarmee de plant als geheel, wordt beïnvloed door de directe omgeving rond de wortel, de zogenaamde rhizosfeer. In de rhizosfeer worden voedingsstoffen en vocht uitgewisseld tussen de grond en de wortel. De plant lekt suikers via de wortels naar de rhizosfeer om nuttige micro-organismen, zoals de mycorrhizaschimmel aan te trekken en te voeden.

De mycorrhiza levert in ruil voor de suikers vocht en voedingsstoffen - met name fosfaat en kalium en andere macro-elementen, uit de bodem aan de plant. Deze samenwerking kan zorgen voor een oppervlaktevergroting van het wortelstelsel tot wel negen keer, met een betere voeding, vochtopname en verhoogde plantweerstand als gevolg.

tekening-mycorrhizae-boom.png

Een succesvolle aanplant gegarandeerd

Een samenwerking met mycorrhiza biedt voor de meeste planten vele positieve effecten. 

  • Bij hagen zorgen mycorrhiza bijvoorbeeld voor een betere opname van voedingsstoffen  en water waardoor de haag mooi groen kleurt en minder gevoelig is voor droogte en ziektes. 
  • Voor de siertuin hebben de mycorrhiza door de verhoogde opname van fosfaat veel voordeel. Fosfaat is immers belangrijk voor het ontwikkelen van het wortelstelsel en voor het stimuleren van zaadvorming en bloei. 
  • Onderzoek op gras heeft aangetoond dat een gazon met mycorrhiza sneller dichtgroeit dan een gazon zonder mycorrhiza. Daarnaast zorgt de verbeterde voedingstoestand van het gras voor een mooi groen gazon.
  • Ook sedumdaken varen wel bij het toevoegen van mycorrhiza. Sedum voor daktuinen wordt bij de teler afgestoken waardoor er een beperkt wortelstelsel overblijft en de plant dus moeite heeft met het opnemen van bijvoorbeeld fosfaat. De mycorrhiza stimuleert de ontwikkeling van het wortelstelsel waardoor het sedumdak beter groen blijft.
Waarom organische meststof gebruiken?

Menselijke behandelingen zoals diep omploegen, teveel bemesting, sterilisatie van de grond, het gebruik van sommige fungiciden, onbeteelde grond en vele andere factoren kunnen mycorrhiza verstoren of laten verdwijnen. Ook natuurlijke verschijnselen verstoren mycorrhiza.

Grote hoeveelheden fosfaat remmen bijvoorbeeld de uitstoot van signaalstoffen door de plant die bedoeld zijn om de mycorrhiza aantrekken. Zonder deze stoffen kan de mycorrhiza de plant dus niet vinden waardoor de mycorrhiza de wortel niet koloniseert. Aangezien de mycorrhiza niet lang kan overleven zonder de plant sterft de mycorrhiza. Daarom is het ook verstandig om mycorrhiza te gebruiken in combinatie met organische meststoffen. Aangezien het fosfaat hierin langzaam vrijkomt in de bodem wordt de uitstoot van signaalstoffen door de plant niet geremd. Organische meststoffen maken de bodem niet zout, terwijl schimmels net van een zoute bodem houden. Organische meststoffen zijn  goed voor zowel de ontwikkeling van het bodemleven en de planten, en daarmee ook voor de mycorrhiza. Een gezonde bodem betekent nu eenmaal een gezonde plant

Verpakkingen

Micro-organismen in onze meststoffen.

Wij voegen in onze meststoffen en bodemverbeteraars micro-organismen toe. Hoe meer verschillende soorten bodemleven, hoe gezonder het bodemsysteem. Juist de combinatie van verschillende micro-organismen zoals protozoa, bacteriën, gisten, schimmels en Mycorrhizae is onmisbaar in een gezond bodemsysteem.

Zoekveld