Hoe werkt de geluidstechnologie van Ultrasonic Pest Control?

Verdrijven met geluid en pulsen
Single Protect: verjagen met geluidsgolven

De Ultrasonic Pest Control-producten met het label Single Protect, zenden een varierende frequentie uit. De geluidsfrequentie is aangepast op de diersoort en varieert constant. Dieren wennen zo niet aan het geluid en worden niet resistent.

Double Protect: verjagen met geluidsgolven én elektromagnetische pulsen

Ultrasonic Pest Control-apparaten met Double Protect combineren Single Protect en Electro Pulse. Het biedt een dubbele bescherming tegen muizen en ratten. De Electro Pulse-technologie verspreidt elektromagnetische pulsen door stroomkabels en vult het effect van het ultrasone geluid aan. Het pulseren voorkomt dat muizen en ratten de kabels in muren en plafonds gebruiken om zich te verplaatsen. Ook voorkomt de pulse knagen aan de kabels en daarmee kortsluiting. 

Zoekveld